Pompy do ścieków

MultiFree

Pompy MultiFree z wirnikiem typu Wortex

Pompy typu MultiFree są przeznaczone do pompowania ścieków z komunalnych i przemysłowych przepompowni oraz wód deszczowych. Mniejsze typy pomp są przydatne do pompowania wody i ścieków np. w przypadku powodzi. Pompy typu UAK są przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych nie zawierających fekaliów. Pompy typu UFK są w wykonaniu przeciwwybuchowym i przeznaczone są do pompowania ścieków zawierających fekalia.

Pompy tego typu są najczęściej stosowane do:

  • ścieków zawłóknionych ze skłonnością do tworzenia się warkoczy
  • ścieków zawierających powietrze i gazy
  • ścieków zawierających substancje stałe
  • ścieków zawierających substancje o działaniu ściernym
  • wody zanieczyszczonej
  • ścieków surowych 
  • szlamu surowego
  • wody powierzchniowej
  • wody deszczowej

Typoszereg pomp jest podzielony na grupy w zależności od wydajności.

Króciec tłoczny

Przelot

Prędkość obrotowa

HmaxQmax
DN 6565 mm2900 min-121 m70 m3/h
DN 8080 mm1450 min-112,5 m115 m3/h
DN 8080 mm2900 min-117,5 m80 m3/h
DN 100100 mm1450 min-116 m168 m3/h