Pompy do wody zanieczyszczonej

SIMER 5

  • Możliwość odsysania do 2 mm poziomu lustra wody
  • Samoodpowietrzanie już
  • podłączenia z przyłączem wężowym
  • Hmax = 6 m
  • Qmax = 4,3 m3/h

Pompa SIMER jest zanurzeniową pompą o solidnej konstrukcji do wypompowywania cieczy z piwnic, płaskich dachów, kortów tenisowych i basenów. Za pomocą tej pompy może również wypompowywać wodę chłodzącą proces wiercenia i cięcia betonu.

Pompa ta zasysa szybko i bezproblemowo wodę do minimalnego poziomu 2 mm. Od 5 mm wysokości lustra wody pompa zaczyna ją tłoczyć.

Uwaga: Za wszelką cenę należy unikać pracy pompy na sucho (praca bez pompowanego medium) przez okres dłuższy niż 20 minut.