Przepompownia do ścieków fekalnych

VACUBOX Drena-Line

Przepompownie scieków


Charakterystyka techniczna:

 • Zmienna glebokosc zabudowy
  • Installazione da esterno e da interro
  • Wpust podlogowy z syfonem
  • Kompaktowe wymiary

Przepompownia VACUBOX 200 przystosowana jest do pracy w warunkach dużego napływu ścieków gospodarczych i posiada zbiornik o dużej objętości. Bez dużych nakładów na prace budowlane urządzenie pozwala odprowadzić ścieki z pralni, magazynów lub piwnic.

Przepompownia VACUBOX 200 może być montowana w układzie z jedną lub dwoma pompami. Komponenty konieczne do montażu pomp wchodzą w zakresie dostawy urządzenia. Instalacja z dwoma pompami zapewnia większą niezawodność w czasie pracy. W normalnych warunkach obie pompy pracują w sposób naprzemienny, a przy obciążeniu szczytowym - jednocześnie.

Pompy można dobrać w zależności od ilości ścieków, rodzaju brudnej wody i wymaganej wydajności. Za pomocą ramy pokrywy wykonanej z tworzywa sztucznego można w łatwy sposób dopasować pokrywę zbiornika do profilu posadzki i płytek ceramicznych.

Urządzenie spełnia wymagania normy EN 12050.

Cechy konstrukcyjne

Wodoszczelny zbiornik polietylenowy (o pojemności 240 l) z dwoma króćcami dopływowymi DN 100/150 i jednym DN 100, króćcem przyłączeniowym do przewodu wentylacyjnego/prowadzenia kabla (DN 70) oraz króćcem wylotowym PCV 2’’. W przypadku wersji przeznaczonej do montażu w gruncie przepompownia VACUBOX 200-50 wyposażona jest w regulowaną ramę pokrywy z syfonem. Wersja montowana na posadzce dostarczana jest z zapachoszczelną pokrywą z tworzywa sztucznego (przykręcaną).

Mozliwe do zastosowania pompy

 • PRIOX 350/8 EN M, PRIOX 350/8 EN M AUT, PRIOX 350/8 EN T
 • PRIOX 450/9 EN N, PRIOX 450/9 EN M AUT
 • PRIOX 500/11 EN M, PRIOX 500/11 EN AUT, PRIOX 500/11 EN T
 • PRIOX 600/13 EN T
 • PRIOX 800/18 EN T

 

Animation