Materiały prasowe

Kanalizacja - zasady doboru rurociągów tłocznych i pomp

Systemkanalizacjiciśnieniowejjestukłademtechnologicznym,któregopodstawowymcelemjestprzetransportowanieściekudookreślonegomiejscatak,byściekwtymczasieniepogorszyłswo-ichwłaściwości.Układtennależyrozpatrywaćjakociągzdarzeń,wktórymkażdyelementukładudeterminujeprocesyzachodzącewnastępnymelemencietegosystemu.

Cały artykuł można przeczytać tutaj