Materiały prasowe

Nowoczesne systemy kanalizacji cinieniowej firmy Jung Pumpen

Systemy kanalizacji ciśnieniowej są alternatywą dla tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej i znajdują zastosowanie w przypadku rozłożystych terenów mieszkalnych o niekorzystnej topografii lub ukształtowaniu. W systemach tych ścieki są za pomocą pomp i rurociągów tłocznych transportowane do kanału grawitacyjnego lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

Przykładowy system kanalizacji ciśnieniowej jest pokazany na rysunku nr.1. Składa się on z przydomowych przepompowni ścieków, przepompowni strefowych i sieciowych. Ścieki są pompowane za pomocą zabudowanych pomp poprzez układ rurociągów tłocznych do studni rozprężnej lub bezpośrednio na oczyszczalnie. Z uwagi na to, że ścieki w rurociągu maja ograniczony kontaktu z powietrzem, zawarty w nich tlen jest bardzo szybko zużywany w wyniku procesów mikrobiologicznych i chemicznych. Im dłużej  ścieki przebywają w rurociągu tym szybciej zachodzą te procesy. Powodują one powstawanie w ścieku bakterii beztlenowych oraz wydzielanie się siarkowodoru. W działającej prawidłowo sieci kanalizacji ciśnieniowej procesy te nie powinny zachodzić.

Cały artykuł można przeczytać tutaj