Kanalizacja ciśnieniowa

Kanalizacja ciśnieniowa

Na rozległych obszarach mieszkalnych o płaskim lub pagórkowatym krajobrazie, wysokim poziomie wód gruntowych lub niesprzyjających warunkach gruntowych od lat sprawdza się zastosowanie kanalizacji ciśnieniowej jako ekonomiczne i sprawne rozwiązanie.

W przypadku kanalizacji ciśnieniowej przydomowe przepompownie pompują ścieki z pojedynczych domów lub grup domów do sieci rurociągów ciśnieniowych. Ścieki przeznaczone do dalszej obróbki napływają najpierw do kompaktowego zbiornika przepompowni z tworzywa sztucznego, tam są zbierane i tłoczone przez pompę do publicznej kanalizacji grawitacyjnej lub innej przepompowni.

Ponadto procesy przepływu w sieci rurociągów mogą być regulowane i wspomagane przez stacje płukania sprężonym powietrzem. W przypadku kanalizacji ciśnieniowej odprowadzane są tylko ścieki komunalne, dzięki czemu wymiary rur mogą być znacznie mniejsze niż w przypadku instalacji rurowych lub kanalizacyjnych w systemie mieszanym. Na obszarach wiejskich woda deszczowa może zwykle być absorbowana bezpośrednio do guntu.

Kanalizacja grawitacyjna a kanalizacja ciśnieniowa

Kanalizacja ciśnieniowa Kanalizacja grawitacyjna
Rurociągi o małych średnicach od DN 32 Rurociągi o dużych średnicach
Wysoka dzienna wydajność układania rurociągów Zwykle miesiące robót ziemnych
Równoległe wprowadzanie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej jednym pługiem rurowym Nie jest możliwe równoczesne układanie różnych sieci
Układanie rurociągów niezależnie od rodzaju podłoża Konieczność brania pod uwagę układu warstw gleby, np. poziom piasku i wód gruntowych
Możliwość układania rurociągów niezależnie od układu terenu Należy wziąć pod uwagę spadki terenu, a w przypadku ich braku zabudować przepompownie pośrednie
Niewielkie uszkodzenia terenu w obrębie prowadzenia rurociągu Istotne uszkodzenia gruntu spowodowane rozległymi pracami ziemnymi
Niewielka uciążliwość dla mieszkańców dzięki szybkiemu montażowi Wysoka uciążliwość dla mieszkańców z powodu hałasu i prac budowlanych
Ruch uliczny nie jest zakłócany Często konieczne jest zamknięcia dróg
Trwałe, elastyczne rury PE-HD Ryzyko pęknięcia rur betonowych

Elementy systemu kanalizacji ciśnieniowej

Zbiornik przepompowni

Przestrzeń zbiorcza (zbiornik) stanowi jednocześnie bufor magazynowania awaryjnego. Do zbiornika przepompowni można podłączyć jeden lub więcej budynków. Zasadniczymi elementami przydomowej przepompowni ścieków są: 

  • Wentylacja  napowietrzająco odpowietrzająca
  • Zasilanie
  • Urządzenia kontrolne i alarmowe
  • Czujnik poziomu w zbiorniku do automatycznego sterowania pompami
  • Zasuwa odcinająca z zaworem zwrotnym (zawór kulowy) z opcjonalnym przyłączem do płukania.
  • Objętość retencji awaryjnej musi wynosić 25% dziennego napływu ścieków

Technika pompowa

W przypadku zastosowania przydomowych przepompowni ścieków pompy ściekowe z systemem tnącym MultiCut sprawdziły się jako szczególnie niezawodne rozwiązanie: ścieki zawierające zanieczyszczenia stałe i włókniste zostają pocięte w taki sposób, że do ich tłoczenia w zupełności wystarczają przewody ciśnieniowe o małych średnicach od DN 32.

Stwarza to olbrzymią inwestycyjną przewagę kosztową - w porównaniu do zwykłych rurociągów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej od DN 150. Ponadto pompy te wyróżniają się wysoką charakterystyką podnoszenia, co oznacza, że ​​można tłoczyć ścieki na bardzo duże odległości. W ten sposób można znacznie zwiększyć efektywność odprowadzania ścieków.

Stacje płukań sprężonym powietrzem

Stacje do płukania przewodów ciśnieniowych automatycznie wtłaczają do systemu sprężone powietrze kilka razy dziennie, aby wspomóc procesy przepływu w rurociągach tłocznych. Dzięki temu uzyskujemy następujące korzyści:

  • Skrócenie czasu przebywania ścieków w rurociągu
  • Usuwanie osadów poprzez uzyskiwanie dużych prędkości przepływu ścieków w czasie płukania
  • Dopływ tlenu do ścieków
  • Ograniczenie tworzenia się siarkowodoru

Stacje płukania rurociągów ciśnieniowych muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby w miarę możliwości oddziaływały na wszystkie krytyczne obszary rurociągów.