Planungshilfen / Apps

Pro PumpSizer

Z „Pro PumpSizer“ Jung oferuje nowe rozszerzone narzędzie do planowania dla pomp w celu wyboru poprawnie zwymiarowanej pompy dla niezawodnej utylizacji zanieczyszczonej wody. Na bazie szczegółowych danych projektowych i dopracowanych metod kalkulacji ten oparty na przeglądarce internetowej program oferuje w nowoczesnej internetowej wersji nowe i udoskonalone funkcje. Niniejszym, dotychczasowe oprogramowanie Jung do projektowania pomp „PEP”, które było oferowane wyłącznie w formie płyty CD, zostaje zastąpione.

Nowe oprogramowanie łączy przemyślany system wyboru ze szczegółowymi danymi produktów oraz przejrzystymi metodami kalkulacji. Szereg nowych funkcji oraz najświeższe dane to zaledwie kilka zalet, jakie oferuje to narzędzie. W przeciwieństwie do dotychczasowego oprogramowania użytkownik nie musi się troszczyć o ponowną instalację przy integrowaniu nowych produktów lub modyfikowaniu istniejących danych, lecz może uzyskać dostęp do bieżących danych opartej na przeglądarce internetowej aplikacji ProPumpSizer z każdego komputera.

Użytkownik ma do dyspozycji różne drogi wyboru poprzez punkt znamionowy pracy, zakres zastosowania lub nazwę produktu. W ten sposób wybór hydrauliczny prowadzi do określenia punktu znamionowego pracy realizowanego w postaci wykresu znamionowego pomp oraz instalacji. Użytkownik jest kierowany poprzez różne menu służące do wyboru przedmiotów odwadniania, armatur i rurociągów aż do uzyskania żądanego wyniku.

Obszerna baza danych zawiera obok tekstów przetargów, arkuszy danych i wykresów znamionowych również oprogramowanie do sporządzania tekstów ofert i określania cen. Użytkownikowi proponowane jest przy tym stosowne wyposażenie pompy. Zintegrowana kalkulacja oferty może być stosowana indywidualnie poprzez ręczne dodawanie pozycji lub zmiany cen oraz fragmentów tekstu.

Od 2007 r. Jung Pumpen należy do amerykańskiego Pentair Inc., wiodącego w skali światowej przedsiębiorstwa branży technologii wodnych. Dzięki temu z oprogramowaniem ProPumpSizer są sukcesywnie integrowane również dane produktów innych marek koncernu. System umożliwia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi przygotowywanie indywidualnie wybranego zakresu funkcji. Obok języka niemieckiego oraz angielskiego oprogramowanie jest dostępne do dyspozycji również w wielu innych językach.

Linki pokrewne

- ProPumpSizer