Wytyczne dotyczące prawidłowego używania znakuszego znaku

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MARKI I STYLISTYKI WIZUALNEJ DLA PARTNERÓW DYSTRYBUCYJNYCH FIRMY PENTAIR

Spełniają Państwo kluczową rolę w promowaniu marki Pentair. Spójne, właściwe i powtarzalne wykorzystanie marki pozytywnie wpływa na jej zapamiętanie i rozpoznanie przez klientów, dzięki czemu można budować zaufanie. Zwiększa to szansę powrotu klienta na zakupy u Państwa oraz polecenia Państwa i naszych produktów i usług. W istocie, wyniki badań wskazują na to, że spójna prezentacja marki przez firmę i jej partnerów pozwala na zwiększenie przychodów nawet o 23%.

Właśnie dlatego bardzo ważne jest, aby każde wykorzystanie naszej marki odbywało się w spójny sposób – z użyciem tych samych haseł, logo i elementów stylistycznych.

Stworzyliśmy te wytyczne dotyczące marki dla partnerów dystrybucyjnych firmy Pentair, aby wskazać Państwu sposób korzystania z marki Pentair oraz odnoszenia się do niej w Państwa dokumentacji, stronach internetowych oraz innych materiałach informacyjnych.

Omówiono w nich najczęściej stosowane sposoby kreowania marki wśród partnerów biznesowych. Jeżeli nie mogą Państwo znaleźć określonych informacji lub w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Pentair.

Jesteśmy wdzięczni za starania odnośnie do wykorzystania i przestrzegania tych wytycznych. Korzystanie z naszej marki we właściwy sposób i zwiększanie jej widoczności pozwoli na rozwój Państwa i naszej firmy.


 

INFORMATION BULLETIN

BRAND & VISUAL GUIDELINES

 


 

 

BUDOWA LOGO PENTAIR


Pentair Logo