Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie

 

Informacje ogólne

 

Poniższe informacje zapewniają ogólny zarys procesu przetwarzania Państwa danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane pozwalające na zidentyfikowanie Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

 

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się jej administrator. Dane kontaktowe tego podmiotu można znaleźć w nocie prawnej, opublikowanej na stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Część gromadzonych danych podają Państwo samodzielnie. Są to np. dane wprowadzone podczas wypełniania formularza kontaktowego.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa odwiedzin na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym albo czasie wywołania strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie wraz z odwiedzinami na stronie internetowej.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część gromadzonych danych służy zapewnieniu bezproblemowego dostępu do strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa aktywności podczas korzystania ze strony.

Jakie prawa z zakresu ochrony danych Państwu przysługują?

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Oprócz tego przysługuje Państwu prawo do poprawiania, zablokowania albo zażądania usunięcia tych danych. W sprawach związanych z tym zakresem, a także w przypadku dodatkowych pytań odnośnie do ochrony danych, mogą kontaktować się Państwo w dowolnej chwili, korzystając z adresu podanego w nocie prawnej. Oprócz tego przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi u odpowiedniego organu nadzorczego.

Narzędzia służące do analizy i narzędzia dostawców zewnętrznych

 

Podczas odwiedzin na naszej stronie możemy przeprowadzać statystyczną analizę Państwa aktywności. Służą do tego przede wszystkim pliki Cookie oraz programy analityczne. Analiza Państwa aktywności odbywa się zwykle anonimowo; powiązanie aktywności z Państwa tożsamością jest niemożliwe. Mogą Państwo nie zgodzić się na tę analizę albo uniemożliwić ją, rezygnując ze stosowania określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo nie zgodzić się na tę analizę. Możliwości zgłoszenia sprzeciwu opisano w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

 

Ochrona danych

 

Administratorzy tych stron przykładają dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy z poufnością i zgodnie z ustawowymi przepisami dot. ochrony danych oraz niniejszym oświadczeniem.

Podczas korzystania z tej strony gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane pozwalające na zidentyfikowanie Państwa osoby. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych wyjaśniamy, jakie typy danych gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśniamy także przyczyny takiego działania.

Informujemy, że transmisja danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji mailowej) może nie być całkowicie bezpieczna. Zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen

Telefon: 05204/17-0
E-mail: info(at)jung-pumpen.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna albo prawna, która samodzielnie albo razem z innymi podmiotami decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imionach i nazwiskach, adresach e-mail itp.).

Szyfrowanie SSL albo TLS

 

Ze względów bezpieczeństwa i w celu zabezpieczenia przesyłanych treści wrażliwych, takich jak zamówienia i zapytania, przekazywanych nam jako administratorowi, na tej stronie zastosowano szyfrowanie SSL albo TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie oznaczenia protokołu w adresie strony z „http://” na „https://” i pojawieniu się symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Aktywne szyfrowanie SSL albo TLS uniemożliwia osobom trzecim odczytanie wysyłanych do nas danych.

Informacja, blokada, usuwanie

 

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili bezpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania. Oprócz tego mają Państwo prawo do poprawiania, blokowania albo usuwania tych danych. W sprawach związanych z tym zakresem a także w przypadku dodatkowych pytań odnośnie do danych osobowych, mogą kontaktować się Państwo w dowolnej chwili, korzystając z adresu podanego w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec wysyłania e-maili marketingowych

 

Niniejszym informujemy, że nie wyrażamy zgody na wysyłanie materiałów reklamowych i informacyjnych na adres podany w nocie prawnej, chyba że wyraźnie o to poprosiliśmy. Administratorzy stron informują, że podejmą kroki prawne w przypadku wysyłania niepożądanych informacji marketingowych, np. w formie spamu wysyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Specjalista ds. ochrony danych

 

Ustawowo wymagany specjalista ds. ochrony danych

 

W naszym przedsiębiorstwie wyznaczyliśmy specjalistę ds. ochrony danych.

Unternehmensgruppe TÜV NORD
IT Security, Business Security & Privacy
Langemarckstr. 20
D-45141 Essen
Telefon: 0201 / 8999-899
E-Mail: privacyguard(at)tuvit.de 

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

 

Cookies

 

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Cookies nie są szkodliwe dla Państwa komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do dopasowywania naszej oferty do użytkowników oraz jej ogólnej optymalizacji i zwiększenia bezpieczeństwa. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików Cookie to tak zwane „cookie sesji”. Są one automatycznie kasowane po opuszczeniu strony. Inne pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym aż do ich usunięcia. Te pliki umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Mogą Państwo w taki sposób skonfigurować wyszukiwarkę, aby informowała ona o utworzeniu cookies i zezwalała na nie tylko w poszczególnych wypadkach albo zupełnie je wykluczała. Można również ustawić automatyczne usuwanie cookies po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookies może ograniczyć funkcje tej strony.

Pliki cookie niezbędne do nawiązania komunikacji elektronicznej albo do zapewnienia określonych, wymaganych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnych i zoptymalizowanych usług. Jeśli gromadzone są inne pliki cookie (np. cookies do analizy Państwa zachowania w sieci), zostaną one oddzielnie omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Logi serwera

 

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych logach serwera, które przekazuje nam Państwa przeglądarka. Są to informacje o:

  • rodzaju i wersji przeglądarki
  • stosowanym systemie operacyjnym
  • adresie URL
  • nazwie hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czasie zapytania do serwera
  • adresie IP

Nie odbywa się grupowanie tych danych z innymi źródłami danych.

Postawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zezwalający na przetwarzanie w celu wykonania umowy właściwej albo przedwstępnej.

Formularz kontaktowy

 

Jeśli przesyłają nam Państwo zapytania, korzystając z formularza kontaktowego, to podane w formularzu dane, włącznie z danymi kontaktowymi, będziemy przechowywać w celu opracowania zapytania, a także na wypadek dodatkowych pytań. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. W tym celu wystarczy poinformować nas mailowo i nie wymaga to zachowania określonych wymogów formalnych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych sprzed tego odwołania.

Dane wprowadzane przez Państwa do formularza kontaktowego przechowujemy do chwili wezwania nas do ich usunięcia, odwołania zgody na ich przechowywanie albo ustania powodu przechowywania (np. po opracowaniu zapytania). Nie wzrusza to wiążących przepisów ustawowych – w szczególności określających terminy przechowywania danych.

Rejestracja na tej stronie internetowej

 

W celu skorzystania z dodatkowych funkcji mogą zarejestrować się Państwo na naszej stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie do udostępnienia ofert lub usług, do których chcieli Państwo uzyskać dostęp, rejestrując się na stronie. Należy wprowadzić wszystkie informacje obowiązkowe, wymagane podczas procesu rejestracji. W przeciwnym wypadku rejestracja nie będzie możliwa.

W przypadku wystąpienia istotnych zmian, na przykład dotyczących zakresu oferty czy koniecznych modyfikacji technicznych, do przesłania informacji o zmianach wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. W tym celu wystarczy poinformować nas mailowo i nie wymaga to zachowania określonych wymogów formalnych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed tego wycofania.

Dane gromadzone podczas rejestracji są przez nas przechowywane, dopóki są Państwo zarejestrowani na naszej stronie, a następnie są usuwane. Nie wzrusza to ustawowych terminów przechowywania danych.

5. Media społecznościowe

 

Wtyczki Facebook (przycisk „Lubię to” oraz „Udostępnij”)

 

Na naszych stronach zintegrowano wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebook można rozpoznać po logo Facebook albo po przyciskach „Like” („Lubię to”), znajdujących się na stronie. Zestawienie wtyczek Facebook znajduje się pod tym adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzin na naszej stronie wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook uzyskuje informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę przy użyciu określonego adresu IP. Kliknięcie przycisku „Like” przy jednoczesnym zalogowaniu na koncie Facebook umożliwia wstawienie linku do treści naszych stron na profilu Facebook. Dzięki temu Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Informujemy, że jako dostawcy stron nie uzyskujemy informacji o zawartości przesyłanych danych ani o sposobie ich wykorzystania przez portal Facebook. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych portalu Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcą Państwo, aby połączenie odwiedzin naszej strony z kontem użytkownika Facebook było możliwe, prosimy o wylogowanie się z konta Facebook.

Wtyczka Twitter

 

Na naszych stronach dostępne są funkcje usługi Twitter. Te funkcje są zapewniane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystanie z Twittera i funkcji „Re-Tweet” powoduje połączenie Państwa odwiedzin na stronie z kontem Twitter i poinformowanie o tym fakcie innych użytkowników. Następuje przy tym przekazanie danych do Twittera. Informujemy, że jako dostawcy stron nie uzyskujemy informacji o zawartości przesyłanych danych ani o sposobie ich wykorzystania przez portal Twitter. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych portalu Twitter: https://twitter.com/privacy.

Osobiste ustawienia ochrony danych na portalu Twitter mogą Państwo edytować w ustawieniach konta pod https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Instagram

 

Na naszych stronach dostępne są funkcje usługi Instagram. Integracją tych funkcji zajmuje się Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli są Państwo zalogowani na koncie Instagram, to poprzez kliknięcie przycisku Instagram mogą Państwo wstawić link do treści naszych stron na swoim profilu. Dzięki temu Instagram może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Informujemy, że jako dostawcy stron nie uzyskujemy informacji o zawartości przesyłanych danych ani o sposobie ich wykorzystania przez portal Instagram.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych portalu Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka XING

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje serwisu społecznościowego XING. Dostawcą usług jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Każde wywołanie naszej strony zawierającej funkcje XING powoduje nawiązanie połączenia z serwerami XING. Wedle naszej wiedzy nie odbywa się wówczas zapisywanie danych osobowych. W szczególności nie są zapisywane adresy IP ani nie odbywa się analiza zachowania w sieci.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku Share XING znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Narzędzia analityczne i marketing

 

Google Analytics

 

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy marketingowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „cookies”. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i służące do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje o wykorzystaniu strony internetowej uzyskiwane dzięki plikom cookie są z reguły wysyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie przez Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowania w sieci, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę internetową, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Powoduje to skrócenie Państwa adresu IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw-sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem tego adresu do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych sytuacjach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP, gdzie następnie jest skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować wykorzystanie strony internetowej, sporządzać raporty o aktywności w sieci i dostarczać administratorowi strony inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony oraz Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

Wtyczka przeglądarki

Można zapobiec zapisywaniu plików cookie, korzystając z adekwatnego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; informujemy, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w ich pełnym zakresie. Oprócz tego można zapobiec gromadzeniu przez Google danych dot. korzystania ze strony internetowej, wytwarzanych przez cookies (włącznie z adresem IP), a także uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, dostępną pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Można uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Powoduje to wyłączenie obsługi plików cookie, co zapobiega gromadzeniu Państwa danych podczas przyszłych odwiedzin na tej stronie internetowej: dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania Google Analytics z danymi użytkowników znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Remarketing Google Analytics

 

Nasze strony internetowej wykorzystują funkcję remarketingu Google Analytics w związku z funkcjami Google AdWords oraz Google DoubleClick, działającymi na zasadzie cross-device. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia połączenie utworzonych przez remarekting Google Analytics docelowych grup marketingowych z funkcjami cross-device Google AdWords oraz Google DoubleClick. Dzięki temu na podstawie poprzedniego korzystania ze strony i zachowania w sieci na urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) możliwe jest dopasowanie spersonalizowanych informacji marketingowych, dostosowanych do zainteresowań danego użytkownika i wyświetlenie ich także na innych urządzeniach końcowych (np. tablecie czy komputerze).

Jeśli udzielili Państwo adekwatną zgodę, Google połączy w tym celu aktywność przeglądarki internetowej i aplikacji z Państwa kontem Google. Dzięki temu na każdym urządzeniu końcowym, na którym zalogowali się Państwo na konto Google, będą wyświetlać się te same, spersonalizowane informacje marketingowe.

W celu usprawnienia tej funkcji Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są przejściowo łączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla marketingu cross-device.

Mogą Państwo nie zgodzić się na remarketing/targetowanie na zasadzie cross-device, dezaktywując spersonalizowane reklamy na koncie Google; w tym celu należy kliknąć ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Grupowanie zgromadzonych danych na Państwa koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą udziela się i odwołuje u Google (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są prowadzone zbiorczo na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie posiadają Państwo konta Google albo nie wyrazili zgody na grupowanie), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z tego, że administrator strony internetowej czerpie korzyści z zakresu marketingu ze zanonimizowanej analizy odwiedzin strony internetowej.

Bardziej szczegółowe informacje i postanowienia z zakresu ochrony danych opisano w oświadczeniu o ochronie danych Google, dostępnym pod: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

WiredMinds

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię kodów pikselowych firmy WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) do analizy zachowań użytkowników. Adres IP gościa jest przetwarzany. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu zebrania istotnych dla firmy informacji, takich jak nazwa firmy. Adresy IP osób fizycznych są wyłączone z dalszego użytkowania (procedura "białej listy"). W żadnym wypadku adres IP nie zostanie zapisany w programie LeadLab. Podczas przetwarzania danych, w naszym szczególnym interesie leży ochrona praw do ochrony danych osób fizycznych. Nasze zainteresowanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Gromadzone przez nas dane w żadnym momencie nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków dotyczących możliwej do zidentyfikowania osoby.

WiredMinds GmbH wykorzystuje te informacje do tworzenia anonimowych profili użytkowników związanych z zachowaniami odwiedzających naszą stronę internetową. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających naszą stronę internetową.

Powiązanie z wykluczeniem
Wyłączyć z śledzenia

7. Newsletter

 

Dane do newslettera

 

Aby otrzymywać newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, należy podać adres e-mail oraz informacje umożliwiające nam sprawdzenie, czy ten adres rzeczywiście należy do Państwa, i czy na pewno chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter. Inne dane nie są gromadzone albo ich gromadzenie odbywa się po wyrażeniu zgody użytkowników. Te dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania pożądanych informacji i nie przekazujemy ich podmiotom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zgłoszenia do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.). W każdym momencie można wycofać zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystanie w celu wysłania newslettera. Służy do tego na przykład link „Rezygnacja”, umieszczony w newsletterze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych sprzed tego odwołania.

Dane przekazywane nam w celu otrzymywania newslettera są u nas przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji. Po wypisaniu się z newslettera usuwamy te dane. Nie dotyczy to danych przechowywanych w innych celach (np. adresów e-mail do strefy dla członków).

8. Wtyczki i narzędzia

 

YouTube

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki strony YouTube, administrowanej przez Google. Administratorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Podczas odwiedzin którejkolwiek z naszych stron ze zintegrowaną wtyczką YouTube następuje utworzenie połączenia z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje przy tym informacje na temat odwiedzonych przez Państwa stron.

Jeśli są Państwo zalogowani na koncie YouTube, portal YouTube będzie mógł bezpośrednio powiązać Państwa zachowanie w sieci z osobistym profilem. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z konta YouTube.

Korzystanie z usługi YouTube ma na celu optymalizację naszej oferty online. Jest to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

 

Ta strona wykorzystuje interfejs programowania aplikacji Google Maps, zapewniającej usługi kartograficzne. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystanie z funkcji Google Maps wymaga zapisania Państwa adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu optymalizację naszej oferty online i umożliwienie łatwego odnalezienia na mapie podawanych przez nas miejsc. Jest to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Online Chat

Zendesk

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Zendesk Chat (dawniej ZOPIM). Zendesk Chat jest na żywo oprogramowanie help desk, które pozwala nam komunikować się bezpośrednio z Tobą w czasie rzeczywistym (czat na żywo).

Deweloperem Zendesk Chat jest Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone.

Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, wyposażonej w komponent Zendesk Chat, zbierane są dane w celu obsługi systemu czatu na żywo oraz analizy korzystania z systemu. Więcej informacji na temat Zendesk Chat można znaleźć na stronie https://www.zendesk.de/chat. 

Komponent Czatu Zendesk przechowuje plik cookie w systemie osoby dotkniętej chorobą. Za pomocą tych plików cookie można utworzyć anonimowe profile użytkowników. Takie anonimowe profile użytkowników mogą być wykorzystywane przez osobę odpowiedzialną za analizowanie zachowań użytkowników oraz analizowanie i utrzymywanie właściwego działania systemu czatu na żywo. Analiza poprawia również naszą ofertę. Dane zbierane za pośrednictwem komponentu Zendesk Chat nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniej wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi lub innymi danymi noszącymi ten sam pseudonim.

Osoba zainteresowana może, jak opisano powyżej, w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również komponentowi Czatu Zendesk zapisywanie plików cookie w systemie danej osoby. Co więcej, pliki cookie, z których już korzysta Zendesk Chat, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Polityka prywatności Zendesk Inc. jest dostępna na stronie https://www.zendesk.de/company/customers-partners/ 

10. Pentair Privacy Notice

At Pentair, we believe trust is the cornerstone of all relationships. This notice describes the personal information Pentair may collect about you through websites, applications or other means, how we may use and disclose this information, and other related information that is important for you to know. https://www.pentair.com/content/dam/extranet/enterprise/digital/legal/privacy-policy-translations/Polish.pdf