Pompy do ścieków

MultiCut

Pompy typu MultiCut z nożem tnącym umieszczonym na zewnątrz i możliwością regulacji szczeliny.

Pompy z nożem tnącym typu MultiCut stosuje się do zabudowy stacjonarnej w domkach jednorodzinnych, jako zabezpieczenie przed cofką lub jako pompy w systemach kanalizacji ciśnieniowej. Są one przeznaczone do pompowania ścieków domowych. Do pompowania ścieków z przepompowni, do których jest podłączona kanalizacja grawitacyjna należy stosować pompy w wykonaniu antyeksplozyjnym typu EX. Dla pomp z nożami tnącymi mogą być stosowane rurociągi tłoczne o średnicy od DN40, natomiast dla pozostałych pomp dopuszczalna minimalna średnica rurociągu tłocznego wynosi DN80. Rurociągi tłoczne mogą być prowadzone równolegle do ukształtowania powierzchni terenu.

MultiCut 08

Pompy do zabezpieczenia pojedynczych domów przed cofką.

MultiCut 20-76

Pompy do zastosowań w systemach kanalizacji ciśnieniowej, do pompowania ścieków z obszarów o zabudowie rozproszonej albo pojedyńczych domów.

Typoszereg pomp jest podzielony na dwie grupy w zależności od mocy.

Króciec tłocznyPrzelotPrędkość obrotowaHmaxQmax
08 - DN 327 mm2900 min-118 m18 m3/h
20-76 - DN 327 mm2900 min-155 m20 m3/h

ZOPTYMALIZOWANY SYSTEM CIĘCIA

Coraz częstsze stosowanie chusteczek nawilżanych i innych produktów higienicznych zmieniło skład ścieków. Eksploatatorzy przepompowni od lat skarżą się na awarie i naprawy pomp ściekowych. Prowadzi to nie tylko do niezadowolenia, ale także do bardzo wysokich kosztów ścieków.

W związku z tymi zmianami w ściekach, system tnący pomp MultiCut, składający się z rotora tnącego i płyty tnącej, został zoptymalizowany. Ulepszona technologia cięcia łączy w sobie dwie metody cięcia.

  • System tnący z geometrią cięcia w kształcie litery C osiąga prawie 200 % więcej cięć na minutę w porównaniu z poprzednimi wersjami.
  • Zewnętrzny system tnący Multicut zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy przy doskonałych właściwościach transportowych.
  • Wyposażony w płytę tnącą z hartowanej stali nierdzewnej i trójkątne ostrze, rozdrabnia gruboziarniste zanieczyszczenia w ściekach z prędkością ponad 200 000 cięć na minutę, zanim zdołają one przedostać się do układu hydraulicznego pompy.
  • Ciała stałe, które nie mogą być przenoszone, są już odrzucane przez wirnik tnący na zewnątrz pompy.
  • Specjalnie rozmieszczone rowki na płycie tnącej zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo, ponieważ zespół tnący stale czyści się podczas pompowania.

Zoptymalizowany system tnący