Pompy do ścieków

MultiStream

Pompa typu MultiStream z wirnikiem kanałowym i regulowanym luzem osiowym

Pompy do ścieków typu MultiStream są przeznaczone do pompowania ścieków z komunalnych i przemysłowych przepompowni oraz wód deszczowych. Mniejsze typy pomp są przydatne do pompowania wody i ścieków np. w przypadku powodzi. Pompy typu UAK są przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych nie zawierających fekaliów. Pompy typu UFK są w wykonaniu przeciwwybuchowym i przeznaczone są do pompowania ścieków zawierających fekalia.

Pompy tego typu są najczęściej stosowane do:

  • ścieków zawłóknionych
  • ścieków zawierających substancje stałe
  • wody zanieczyszczonej
  • ścieków surowych
  • szlamu surowego
  • wody deszczowej

Typoszereg pomp jest podzielony na grupy w zależności od wydajności.

Króciec tłoczny

Przelot

Prędkość obrotowa

Hmax

Qmax

DN 65

40 mm

2900 min-1

27 m

70 m3/h

DN 80 / 100

70 mm

2900 min-1

64m

280 m3/h

DN 80 / 100

70 mm

1450 min-1

38 m

430 m3/h

DN 150

100 mm

1450 min-1

39 m

520m3/h

DN 200100 mm1450 min-135 m540m3/h