Zbiornik z tworzywa

PKS-D 1000 typu MultiCut

Przepompownia Sciekow z pompami typu Multicut

  • Zgodnie z  DIN EN 13598-2
  • Przejezdny zbiornik do Kl. D 400
  • Odporny na korozję
  • Szczelny zbiornik, zabezpie-czony przed działaniem siły wyporu
  • Maks. głębokość zabudowy 4,90 m

Zbiornik przepompowni, wykonanie przejezdne, zabezpieczony przed wyporem, wykonany z wysokiej jakości polipropylenu (PP) odpowiada normie DIN EN 13598-2. Zastosowanie w systemach kanalizacji ciśnieniowej lub jako studnia zbiorcza dla kanalizacji grawitacyjnej. Przystoso-wany do użytku jako zbiornik przejezdny (DIN EN 124 Grupa 4). PKS-D 1000 może być posadowiony bezpośrednio w podłożu bez dodatkowych prac betoniar-skich. Segmentowa konstrukcja umoż-liwia łatwy transport i posadowienie zbiornika.

Szeroki wybór pomp ściekowych typu MultiCut z ochroną przeciwwybuchową lub bez niej, umożliwia dostosowanie przepompowni do wymaganych parame-trów pracy. Przepompownia jest dostarczana w dwóch wersjach, ze stopniami (SG) w przypadku zastosowania pomp ścieko-wych MultiCut 20/2 M do 45/2 M i bez stopni przy zastosowaniu pomp o większych parametrach  MultiCut 75/2 M i 76/2 M. Obie wersje są wyposażone w króciec do dopływu, dwa otwory z uszczelką do rur wentylacyjnych i kablowych, opcja podłączenia przyłącza do przepłukiwania i przyłącza tłocznego DN 40.

Standardowa głębokość montażowa bez pokrywy wynosi 2,27 m. Dzięki zastoso-waniu nadstawek  głębokość zabudowy zbiornika przepompowni można zwiększyć do 4,90 m (głębokość zanurzenia w wodzie gruntowej bez dodatkowych dociążeń maks. 4 m). Całkowita objętość zbiornika wynosi 1372 litry. Pojemność spiętrzenia ścieku do dolnej krawędzi wlotu wynosi 396 litrów.

W przypadku zastosowania nadstawek przynajmniej jedna nadstawka musi być wyposażona w trawersę.