Pompy do wody zanieczyszczonej

UB 62 - 251

Pompy budowlane do pracy jako urządzenia przenośne w dziedzinie budownictwa

  • 10 mm wolnego przelotu
  • Króciec tłoczny złącze stałe C
  • Hmax = 16,5 m
  • Qmax = 49 m3/h

Pompy zatapialne typoszeregu UB 62-251 można stosować wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność pompowania wody zanieczyszczonej, opadowej, gruntowej, infiltracyjnej lub drenażowej z domieszkami o ziarnistości do 10 mm. Z takimi właściwościami główną dziedzinę zastosowania stanowi budownictwo, takie jak budownictwo wysokościowe oraz podziemne, oraz budowa kanałów i wykopów. Pompy nadają się również do wypompowywania wody ze strumieni lub zbiorników naturalnych, jak również do napełniania czy opróżniania zbiorników sztucznych. Seryjnie montowane stałe złącze pożarnicze umożliwia szybkie podłączenie węża tłocznego.